Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Fahri Trafik Müfettişliği
 

Soru: Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?

Cevap: Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b)En az kırk yaşında olmak

c)Yüksekokul mezunu olmak

d)En az on yıllık sürücü belgesine sahip olmak

e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f)Müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde,hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması

g)Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

h)Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara,zimmet,ihtiras,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç,kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların,iki adet vesikalık fotoğraf,ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer süretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Polsan