Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Alt İşveren İşçilerinin 696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçişleri İle İlgili Sözlü Sınav Sonucu
14.03.2018  
Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki 19 (ondokuz) adayın sınav işlemleri Ardahan Valilik Makamının 11/01/2018 tarih ve 30714686-56648-(31401)- 43 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca; 12/03/2018 günü, saat13:30'da Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasında bulunan Konferans Salonunda yapılarak saat 15:10'da tamamlanmıştır.
  01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete yayınlanan(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğ)Tebliğ hükümleri doğrultusunda"sınavda başarılı olamayanlar,ilan tarihinden itibaren(4)gün içerisinde gerekçesini belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.İtirazlar sınav kurulunca(4)gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir."İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.

Konunun Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden duyurulması Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünce (ilan tebliğ hükmünde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.),
Lojistik Şube Müdürlüğünce;gerekli EKAP veri girişlerinin yapılarak,01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin takibinin yapılmasını,personel çaıştırılmasında dayalı hizmet alım sözleişmeleri kapsamında yüklenicileri tarafından çalıştırılmalarına  ilişkin olarak idareler karşı dava açan ve/veya alacaklarına dair icra takibi bulunanların söz konusu tebliğin 16.maddesinin 1-a bendinde yazılı belgelerin temin edilmesini.
Hukuk İşleri ve Soruşturma Büro Amirliğince dava ve icra takibi konularında 
bilgi edinilmesini ilgili birimlerden rica ederim.
 

 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA KADROYA GEÇİŞ SINAVINA KATILMASI UYGUN GÖRÜLEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
sonuc.png
​​​​
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Polsan