Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
GÜVENLİ HAYAT VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK PROGRAMI (ÇOGEP) / 2015
27.10.2015  
GÜVENLİ HAYAT VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN

ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK PROGRAMI

(ÇOGEP) / 2015

 

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

“Polis Amca Kütüphanesi” Projesi

 

Ardahan İl Merkezinde ve merkeze bağlı köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin teknolojik ve sosyal imkânlardan yeterince yararlanamamaları, yeterli bilgiye ulaşma imkânlarının kısıtlı olması, soğuk kış şartlarından dolayı diğer illere sıkça gidip gelememeleri, öğrenci ailelerinin hayvancılıkla geçimini sağlaması ve yaz aylarında genel olarak yaylalara çıkması, okullarında araştırma yapabilecekleri yeterli kütüphanenin bulunmaması, internet imkânlarından yeterince faydalanamamaları bu okullarda öğrenim gören öğrencileri dezavantajlı duruma düşürmektedir. Ayrıca FATİH Projesi ile birlikte birçok okulda interaktif eğitim materyalleri yaygınlaşmış, öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Malum olduğu üzere devam eden proje her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Fakat projenin hayata geçirilmediği bilgisayar bulunmayan yerlerdeki öğrenciler için bu durumu bilgisayar sınıfları veya bilgisayarlı kütüphanelerle destekleme öğrencilerin dezavantajlı durumlarını bir ölçüde gidermektedir.

 

            Hızla gelişen teknoloji çağımızda interneti ve özellikle interaktif iletişim ve öğrenmeyi ön plana çıkarmış, öğrenciler içinde internet araştırmalar için günümüzün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Proje ile çağımızın imkânlarından ve bilgiye uluşmada kısıtlı konumda bulunan kesimler hedeflenmiştir. Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek için ihtiyaç duyduğu imkanları bir ölçüde hazırlanan projelerle karşılayarak, çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, bedensel ve ruhsal gelişimleriyle birlikte toplumda kendine güvenen, iletişimden korkmayan, araştırma yapabilen ve bulunduğu topluma aidiyet duygusuyla fayda sağlayacak nesillerin yetişmesi için gerekli ortamları sağlamak hedeflenmektedir.

 

İlimizde ki öğrencilerin bulundukları dezavantajlı durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak,  kütüphane ve internet imkânlarından yararlanarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacı ile Ardahan İl Merkezinde bulunan Cemal ve Zekiye Vatan İlköğretim Okulu ve Ardahan Merkeze bağlı Çamlıçatak Köyü Şehit Er Gökhan Özdemir ilköğretim Okuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z Kütüphane)  kurulacaktır. Proje kapsamında kurulacak kütüphaneler (Z Kütüphane) ile Cemal ve Zekiye Vatan İlköğretim Okulunda öğrenim gören 355 öğrenci, öğrencilerin eğitsel çevreleri ve aileleri, Çamlıçatak Köyü Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokuluna kurulacak Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphane) ile Şehit Er Gökhan Özdemir Ortaokulu ve Şehit Er Gökhan Özdemir İlkokulunda öğrenim gören 150 öğrenci, Öğrencilerin eğitsel çevreleri, Çamlıçatak Köyünde ikamet eden 870 vatandaş, yakın köylerden Balıkçılar Köyünde ikamet eden 140 vatandaş, Altaş Köyünde ikamet eden 180 vatandaşın faydalanması sağlanacaktır. Proje ile 3.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Aktivite Türleri

*Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerin Düzenlenmesi

*Eğitimlerin Desteklenmesi

*Bilgilendirme Ve Bilinçlendirme Materyallerinin Oluşturulması Ve Tanıtımı

Projenin Süresi

3 Ay

Projenin Hedefleri

İlimiz merkezinde ve köylerinde öğrenim gören çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanarak topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, yaşam boyu eğitim felsefesi doğrultusunda bireylerin gelişimini kalıcı hale getirmek.

Çocuk ve gençlerin eğitim başarılarının artırılması, geniş bir hedef kitleye eğitim desteği sağlanması,

Mümkün olduğunca çok sayıda çocuk ve gence okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırılması.

Eğitim Kurumlarında belirlenecek sayıda ( 2 adet) kütüphane kurulması

Derslerinde başarılı; düşünce ve davranışlarıyla örnek olabilecek, ailelerini etkileyebilecek gençler yetiştirmek hedeflenmiştir.

 

Ortak(lar)

*ARDAHAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef Gruplar

*5-12 YAŞ GRUBU(İSTİSNAİ GRUP)

*12-16 YAŞ GRUBU

*AİLENİN EKONOMİK DURUMU, GELİR AÇISINDAN SOSYAL DESTEĞE MUHTAÇ AİLELERİN ÇOCUKLARI

*ÇOCUĞUN/GENCİN EĞİTİM BAŞARI DURUMU

*AİLE BİREY SAYISI VE SOSYAL YAŞAM DÜZEYİ(EV DURUMU, YETERSİZ FİZİKİ KOŞULLAR VB.

*YAŞADIĞI SOSYAL ÇEVRENİN YAPISI VE MEKÂNSAL DURUMU(GECEKONDU, VAROŞ VB.)

*YETİM, ÖKSÜZ, KİMSESİZ OLMA DURUMU, AİLESİNİN BOŞANMIŞ OLMASI.

*SUÇA SÜRÜKLENME DURUMU

*YAŞANILAN YERİN SOSYAL YAPISI(TERÖR VE SUÇ FAALİYETLERİNE AÇIK OLMA, YÖNLENDİRİLME)

*RİSK ALTINTA OLMA, KORUNMAYA İHTİYACI OLMA VE TEHLİKE ALTINDA OLMA DURUMU

Beklenen Sonuçlar

Bu proje ile ilimiz Merkezinde ve merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde yaşayan, dezavantajlı ailelerin çocuklarının bilgisayar ve internet kullanma becerilerinin geliştirilmesi, okuduğu okullarda kütüphaneler kurularak öğrencilerin, eğitsel çevrelerinin ve ailelerinin bilinçlendirilerek sosyal yapının daha duyarlı hale getirilmesi, çocukların suç ortamlarından uzakta vakit geçireceği sosyal imkânların oluşturulması, vatandaşlarımıza devletin yanlarında olduğunun hissettirilmesine katkı sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Projenin, amacı ve öncelikleri ile ilgisi;

Ardahan ilimizde ve merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde öğrenim gören 500’ün üzerinde çocuk ve gençlerin, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, çocukları ve gençleri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, Emniyet Teşkilatı ile bölge halkı arasında diyalogu arttırmak, bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 

-          Hedef bölgenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları

Küçük bir il olan Ardahan ilimizde ve bağlı köylerde öğrencilerin okuma ve araştırma yapabilecekleri imkanların kısıtlı olması, bilgisayar ve internet kullanma imkanlarının yok denecek kadar az olması, özellikle köy okullarında kütüphane bulunmaması, yaşam alanlarında ağır kış şartlarına maruz kalmaları, ailelerin genel itibarı ile alt gelir grubu ve dezavantajlı vatandaşlardan oluşması imkansızlıkları çocukların kişisel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk ve gençlerin boş zamanlarında kitap okuma, araştırma yapma,  kütüphanelerde bir araya gelerek bir birleri ile kaynaşmaları, birlikte yaşam kültürünün oluşması için okullara kütüphane ve internete erişim imkanı sağlanması gerekmektedir.

 

-          Hedef grubun(ların) tanımı ve tahmini sayıları

Projemizdeki hedef gruplar 7-15 yaş aralığında olan gruptur. Hedef grup Ardahan Merkez Cemal ve Zekiye Vatan İlköğretim Okulu ve merkeze bağlı Çamlıçatak Köyü İlköğretim Okulu öğrencileridir. Hedef grupta 505 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler, eğitsel çevreleri ve aileleri ile birlikte 3.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

 

-          Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması

Proje uygulaması yapılacak okul çevresinde bulunan ailelerin bir kısmının köylerden veya diğer illerden göçle gelmiş olması, eğitimsizliğin yoksulluğa, yoksulluğun da eğitimsizliğe yol açtığı bir çeşit kısır döngünün olması, çocukların ve gençlerin sosyal faaliyet alanlarının dar ve kısıtlı olması, çocukların kitap okuma ve araştırma yapabilecekleri bir ortamın olmaması, internet ve bilgisayar imkânlarının yok denecek kadar az olması, sosyal ve kişisel olarak gelişimini sağlayamayan çocuk ve gençlerin ileriki yaşlarda illegal gruplar tarafından yönlendirilmesi en önemli sorunlardandır.

 

-          Projenin hedef grubun(ların) ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne sağlayacağı katkı

Genel olarak çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişiminin sağlanarak topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, çocuk ve gençlerin eğitim başarılarını arttırmak, geniş bir hedef kitleye eğitim desteği sağlamak, oluşturulacak araştırma salonuyla birlikte (Bilgisayar destekli kütüphane) hedef kitlenin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamak, hızlı öğrenme kabiliyetlerinin geliştirmek, çocuk ve gençlerin tarihi, kültürel bilgi ve görgülerini arttırmak, millî kimlik duygusunu geliştirmek, mümkün olduğunca çok sayıda çocuk ve gence okuma bilinci ve alışkanlığını kazandırmak hedef gruplarımıza sağlanacak katkılardır.​